Procedura usklade viskova i manjkova:

 

Ovaj film prikazuje ulazak u prozor za upis inventure, definiranje datuma i skladišta na koje se inventura odnosi te zatim upis nekoliko količina sa inventurnog stanja. Zatim se prelazi u Temeljnice (robe) i tamo se iz menija Procesi bira Usklada inventure... Tu se bira inventura za koju stavramo temeljnicu i nakon toga program sam usporedjuje stanje u evidenciji (nastalo kroz promet tijekom godine) sa stanjem inventure. Na temeljnicu je stavljena oznaka da utječe na Knjigu popisa (KP) kako bi ona sada imala pravilno stanje sukladno popisanim zalihama.

Na jednak se način evidentira i inventura materijala, samo što se tadasvi izbori vrše unutar skladišta materijala.

 

Ukoliko ne možete vidjeti gornji film, znači da najprije morate instalirati QuickTime

Get QuickTime