Tehnička Napomena 001 - REDOSLIJED DOKUMENATA Povratak na uvodnu

Sadržaj: dodatne upute uz program Delovski Bouquet

Verzija: 11.04.2006.

Redosljed dokumenata upisanih u aplikaciju Bouquet određen je prije svega njegovim rednim brojem. Svaki dokument, bilo da je u pitanju primka, otpremnica, predračun, ulazne ili izlazni račun, kalkulacija, nivelacija ili maloprodajni POS račun mora imati svoj redni broj, jedinstven unutar vrste dokumenta.

No svaki dokument ima i datum, odnosno nadnevak izdavanja dokumenta. Datum uz broj dodatno određuje mjesto pojedinog dokumenta u nizu između više dokumenta iste vrste.

Prema važećim propisima ova dva pokazatelja ne bi smjela nikada doći u sukob, tj. dokument sa većim rednim brojem ne bi smio imati datum kalendarski prije dokumenta sa manjim rednim brojem. Dokument sa najmanjim brojem trebao bi biti na početku i imati datum izdavanja manji ili jednak od dokumenata koji ga slijede.
Praksa međutim pokazuje da ponekad dolazi do odstupanja od ovih pravila. Program Bouquet neće imati nikakvih problema kada datum i redni broj dokumenta nisu usklađeni. Jedino što je doista važno je da postoji ulaz robe (ili materijala) sa datumom jednakim ili manjim od datuma na dokumentima izlaza.
Različiti dokumenti koji imaju jednak datum, utječu na stanja po strogo utvrđenom redoslijedu kako biste mogli očekivati što će se na robnoj kartici pojaviti ispred, a što iza. Kada postoje kalkulacija i račun sa jednakim datumom, na karticu najprije utječe kalkulacija, a zatim račun. To znači da se na karticu najprije evidentira ulaz, a tek nakon njega izlaz. No pored računa i kalkulacija postoji još nekoliko dokumenata. Ovdje je prikazan redoslijed kojim dokumenti utječu na stanja:

 

Robno:
1. Početno stanje
2. Nivelacija
3. Kalkulacija
4. Proizvodnja
5. Međuskladišnica (ulaz)
6. Temeljnica (ulaz)
7. Međuskladišnica (izlaz)
8. Račun
9. POS
10 Temeljnica (izlaz)

 

Skladišno:
1. Početno stanje
2. Primka
3. Proizvodnja
4. Međuskladišnica (ulaz)

5. Međuskladišnica (izlaz)
6. Otpremnice
7. POS (ovisno o postavi)

Povratak na index tehničkih napomena

 

Delovski   |  Osnovne upute   |  TN 002   |  Rose of the Week Povratak na uvodnu