Tehnička Napomena 002 - UVOZ PODATAKA Povratak na uvodnu

Sadržaj: dodatne upute uz program Delovski Bouquet

Verzija: 12.04.2006.

U jedan knjigovodstveni sustav programa Bouquet moguće je uvesti određene
podatke iz nekog drugog sustava. Podaci koje ima smisla uvoziti ovise o vezi
između dva sustava.

Jedan je slučaj kada uvozimo podatke u sustav za tekuću godinu iz prošle godine. Drugi je slučaj kada se uvoze podaci iz dva potpuno neovisna sustava, tj. dva sustava koja sadrže podatke o dva potpuno neovisna poduzeća.

Podaci koje je bilo moguće u vrijeme pisanja ove tehničke napomene uvoziti u neki sustav iz drugog sustava svode se na kartice adresara, robe i konta. Za svaku od navedene tri grupe podataka moguće su i određene varijacije, u prvom redu ovisno o tome radi li se o dva sustava u međusobnoj vezi. Drugim riječima radi li se o sustavima koji se odnose na isto poduzeće, ali različito razdoblje poslovanja ili se radi o dva potpuno različita poduzeća.

Otvoren na uobičajeni način mora biti sustav u koji se uvoze podaci. Komanda
kojom se poziva uvoz podataka nalazi se u izborniku Procesi. U prozoru definicije
uvoza može se odabrati što će se uvoziti putem tri radio gumba.

Ispod radio gumba Adresara, Robe, Konta ili Salda-konta nalaze se tri izborna kvadratića kojima se dodatno definiraju okolnosti pod kojima će se uvoziti podaci. Kod uvoza adresa može se birati da li će se usporedno sa karticama adresara uvoziti i njihova konta. Kod uvoza Kartica robe i kontnih kartica može se odabrati i da li će se prilikom njihova uvoza prenjeti i tekući promet iz izvornog sustava kao početno stanje u sustav u koji se uvoze podaci. Kao treća prilagodba okolnosti uvoza postoji i jedan vrlo koristan, ali i potencijalno opasan izborni kvadratić: zanemarivanje naziva konta kod uvoza njenog prometa i oslanjanje samo na broj konta.
Nakon odabira podataka koji će se uvoziti i pritiska na gumb U redu, pojaviti će se uobičajeni prozor za otvaranje dokumenata. Potrebno je navigacijom kroz mape na tvrdom disku i eventualne druge diskove spojene na računalo ili u mreži računala, odabrati izvorni sustav iz kojega će se vršiti uvoz.

Tijekom uvoza biti će prikazani podaci o napredovanju ovoza podataka, uz grafički prikaz odnosa izvršenog uvoza i ukupne količine podataka.

Uvoz se u svakom trenutku može prekinuti. Međutim, nakon eventualnog prekida
uvoza, već uvezeni podaci ostaju prisutni u sustavu.

Povratak na index tehničkih napomena

 

Delovski   |  TN 001   |  Osnovne upute   |  TN 003 Povratak na uvodnu