Tehnička Napomena 009 - USPOREDBA OBRASCA KP S ROBNIM STANJEM Povratak na uvodnu

Sadržaj: dodatne upute uz program Delovski Bouquet

Verzija: 11.01.2008.

Program Delovski Bouquet koristi se u maloprodaji i veleprodaji. Maloprodaja po važećim propisima prati vrijednost robe u maloprodajnom mjestu putem cijena koje sadrže porez na doanu vrijednost (PDV) ili drugim riječima po maloprodajnim cijenama.
Knjiga popisa ili Obrazac KP sadrži između ostalog i kolone ulaza te izlaza robe u maloprodajno mjesto tj. dućan. Saldo Obrasca KP predstavlja razliku između vrijednosti ulaza i vrijednosti izlaza robe a to je upravo vrijednost robe na maloprodajnom mjestu u datom trenutku.

Pregled robnog stanja po pojedinim artiklima ispusuje ulaze i izlaze za svaku robu posebno i prikazuje vrijednost zalihe ili trenutno stanje za pojedini artikl u datom trenutku. Saldo, odnosno konačni zbir liste robnog stanje predstavlja dakle stanje u maloprodajnoj jedinici - dućanu.
Dakle, iz svega navedenog slijedi kako ukupan zbir Obrasca KP nužno mora biti jednak zbiru robnog stanja za svaki izabrani dan u godini za pojedino maloprodajno mjesto. Na žalost, ponekad je moguće da se ove dvije vrijednosti ne podudaraju.

 

Mogući uzroci neslaganja Obrasca KP i Robnog stanja
U osnovi neslaganja salda Obrasca KP i ispisa Robnog stanja je pogrešna cijena neke robe na jednom od dokumenata. Izuzetno, do razlike može doći i ako se na nivelaciji pojavi pogrešna količina.
Slućaj sa pogrešnom cijenom je vrlo lako opisati. Ako nešto kupimo i stavimo na stanje po 10 kuna, a zatim kasnije prodamo po 8 kuna robno stanje će biti na nuli, a Obrazac KP će imati saldo od dvije kune.

Robno stanje predstavlja umnožak količine (u našem slučaju nula komada) i cijene od 10 kuna što daje nula kuna. Obrazac KP je razlika između ulaza od 10 kuna i izlaza po 8 kuna što ostavlja saldo od dvije kune.
Pogrešna količina na nivelaciji nema utjecaja na robno stanje, ali zato mijenja Obrazac KP i time dovodi do razlike između ove dvije liste. Ukoliko je stanje 1 kom a cijena je 10 kuna robno stanje i Obrazac KP imaju saldo 10 kuna.

No ako napravimo nivelaciju te u rubriku količine upišemo krivu količinu dva uz novu cijenu 8 kuna Robno Stanje će sada biti 1 kom puta 8 kuna dakle 8 kuna a Obrazac KP je umanjen za vrijednost naše nivelacije, odnosno smanjenje od 2 kune puta 2 komada što će umanjiti Obrazac KP za 4 kune i njegov saldo će biti 6 kuna.
Navedeni tipovi grešaka nisu tako česti zbog prirode evidentiranja promjena u maloprodaji u kojoj nepoštivanje tekućeg datuma i vršenje izmjena unatrag ili unaprijed predstavlja veliku zabranu, ali se stvari ipak dešavaju i zato je potrebno znati pronaći i ukloniti greške koje stvaraju zbrku unutar poslovnih knjiga.

 

Otkrivanje pogrešaka
Najsigurnije mjesto na kojem se ovi tipivi neslaganja vrijednosti koje utječu na Obrzac KP i umnožak važeće maloprodajne cijene mogu međusobno usporediti je ispis Robna Kartica. Ona sadrži i količinske i novčane iznose te je njen saldo vrlo jednostavno provjeriti.

Ne samo da sami možete uočiti neslaganje već će program Bouquet nakon svakog izlistanja Robne Kartice sam to učiniti i prijaviti svaki artikl za koji saldo Robne Kartice ne predstavlja umnožak količinskog stanja sa važečom cijenom. Ukoliko pustite ispis Niz Robnih Kartica od prvog do posljednjeg artikla zavedenog u evidenciju program će prijaviti pogreške na svim karticama.
Pogrešna količina na nivelaciji može se lako otkriti naredbom Usklada količina... unutar izbornika Procesi. Program će sam provjeriti odgovaraju li količine trenutnom stanju i po potrebi ponuditi ispravak.
Pogrešna cijena na računu najlakše se može ispraviti izradom nivelacije za tu količinu koja se nalazi na računu. Obavezno je neophodno označiti nivelaciju kao Nivelaciju dijela količine što znači da će za upisane artikle važeća cijena i dalje biti nepromijenjena pošto dijelomičnom divelacijom mijenjamo cijenu samo za pogrešno prodanu količinu.

Povratak na index tehničkih napomena

 

Delovski   |  TN 008   |  Osnovne upute   |  TN 010 Povratak na uvodnu