Tehnička Napomena 013 - KONTO KALKULATOR Povratak na uvodnu

Sadržaj: dodatne upute uz program Delovski Bouquet

Verzija: 10.10.2017.

Konto kalkulator je mjesto gdje sami kreirate izvještaje koje po potrebi možete
ispisati ili prebaciti u Microsoft Excel.

Unose se dvije osnovne kolone: opis i formula. Opis je komentar na izvještaju uz neku vrijednost, a formula je recept koji će izračunati željenu vrijednost. Postoji i stupac ćelije u koju će se upisati iznos prilikom prebacivanja podataka u Excel. Posljednja kolona 'rezultat' je mjesto gdje može biti izračunata vrijednost tijekom formiranja tablice konto kalkulatora. Prije ispisa ili prebacivanja u Excel dobro je vidjeti rezultate za svaku unesenu formulu.

Formule u konto kalkulatoru programa Bouquet su nalik formulama u Excelu.
U pitanju su matematičke operacije na vrijednostima. Same vrijednosti mogu
biti upisani numerički iznosi poput '3,14' ili '100,' ili konta iz kontnog plana.
Osnovni način razlikovanja konta i eksplicitnog iznosa je decimalni zarez.

Konta nemaju zarez a numerički iznos mora imati zarez. Unosi '120','12000001'
i '4000' su konta i formula koja sadrži takve vrijednosti će ih zamijeniti saldom
unešenog konta. S druge strane, ovo su neki primjeri eksplicitnih numeričkih
vrijednosti: '100,20', '5,', '800,99'. Dobra stvar je da je konto kalkulator
i namjenjen unosu formula i operacija na kontima tako da će numerički iznosi
u formulama biti više iznimka nego pravilo.

Konta imaju dugovni ili potražni saldo i zato je moguće označiti u formuli koja vrijednost nam treba. Oznaka 'D' daje dugovni saldo a oznaka 'P' predstavlja potražni saldo. Ukoliko nam je potreban samo promet jedne strane, koristi se malo slovo. Oznaka 'd' uz konto daje dugovni iznos a 'p' daje potražni. Dugovni saldo se podrazumijeva kad ništa nije navedeno.
Jedna formula može kombinirati više takvih izraza i matematičkih operacija koje se mogu grupirati zagradama.

Množenje ima prednost pred zbrajanjem i zato se redosljed operacija može kontrolirati zagradama.

Kada se napiše formula '3,0 + 7,0 * 2,0' najprije će biti pomnožen dio '7,0 * 2,0' i tek onda će biti dodano '3,0'. Kada to nije željeni način, izraz se može napisati ovako: '(3,0 + 7,0) * 2,0' i sada će zbrajanje biti izvršeno prije množenja. Jednaka stvar i sa kontima. Da bi se zbrojilo salda dva konta i podijelilo sa nekim brojem potrebno je napisati nešto poput ovog primjera: '(220P + 221P) / 2,0'. Bez zagrada na saldo na potražni saldo konta 220 dodalo bi se pola potražnog salda konta 221. Sa zagradama će oba salda biti prepolovljena.
Razdoblje za koje se računa promet po kontima unosi se u donje dvije rubrike. Kod ispisa iz modula Knjige & Liste razdoblje se unosi kao i za sve ostale izvještaje.

U stupac sa oznakom 'Cell' upisuje se ćelija u koju će biti ubačena vrijednost retka kod prijenosa u Excel. Upisuje se kombinacija retka i stupca, npr. 'A12', 'AC121' ili 'B7'.
Unutar formula mogu se koristiti standardne funkcije poput sin(), cos() itd. Nazivi valuta u programu Bouquet se također mogu koristiti kao funkcije. Izraz 'EUR(100,0)' proizvesti će protuvrijednost za 100 Eura. Naravno, potrebno je valutu EUR imati definiranu u postavkama programa i mora biti unešen tečaj. Mogu se koristiti i varijable, tj izraz 'pdv=1400d-2800p' će unutar izvještaja omogućiti upotrebu varijable pdv umjesto ponovnog unosa svih elemenata formule. Varijablu je potrebno definirati u ranijem redu da bi se mogla koristiti u nekom nižem redu.
Postoje i dvije posebne funkcije koje se koriste kad trebamo logičku usporedbu dva broja. To su funkcije min() i max(). Izraz 'min(100,0;150,0)' proizvesti će vrijednost 100 zato što je 100 manje od 150. Izraz 'max(100,0;150,0)' će proizvesti vrijednost 150 zato što je 150 veće od 100. Ovo je korisno kad treba dobiti iznos dobitka/gubitka u toku godine pa se u jednom redu može usporediti iznos sa nulom kako bi zaklučili da li je dobivena vrijednost pozitivna ili negativna. Tako sad dolazimo do formule 'prihodi=7p' i zatim do formule 'rashodi=4d+71d'. U idućem redu se može napisati opis 'Dobit:" i formula 'max(prihodi-rashodi;0,0)' a odmah ispod opis 'Gubitak:" i formula 'max(rashodi-prihodi;0,0)'. Prvi red će imati vrijednost ako su prihodi veći a drugi ukoliko su veći rashodi.

Unutar izbornika 'Procesi' nalazi se par dodatnih funkcija koje se koriste za
kontrolu sadržaja izvještaja. Unutar rubrike naziva tabele naredbom iz ovog
izbornika se može učitati nekoliko tabela definiranih od strane same aplikacije
Bouquet.

Unutar izbornika 'Urednik' nalazi se kontrola s kojom se mogu izostaviti
zatvaranja, tj. knjiženja sa oznakom 'Zat'.

 
Povratak na index tehničkih napomena

 

Delovski   |   TN 012   |   Osnovne upute   |   TN 014 Povratak na uvodnu