Tehnička Napomena 014 - KNJIŽENJE RAČUNA Povratak na uvodnu

Sadržaj: dodatne upute uz program Delovski Bouquet

Verzija: 15.11.2017.

Računi se na knjiženje prebacuju na nekoliko načina. Unutar rubrike broja računa moguće je pozvati naredbu 'Nađi' ili pritisnuti na tipkovnici uobičajenu kombinaciju uz slovo F kao skraćenicu za Find. Nakon unešenog prvog računa, sljedeći se dalje može prebaciti pritiskom na gumb na dnu knjiženja na kojem se nalazi broj sljedećeg računa.

 

Više računa se na knjiženje prebacuje naredbom 'Automatsko knjiženje...' iz izbornika Procesi.

 

Da li će se prebaciti protustavke ovisi o postavkama unutar postavki knjiženja tj. izborom Urednik -> Osobnosti -> Kniženja... Dodatno se mnoge stvari podešavaju u opcijama ponuđenim nakon pritiska na gumb 'Automatika...'. Ovdje se mogu upisati konta za detaljno knjiženje izlaznih i ulaznih računa. Konta vezana uz kreditne kartice iznimno se upisuju unutar POS osobnosti... i to tako da se prvi stupac uz kartice odnosi na izlazne račune a druga na ulazne.
Moguće je upisati konto za knjiženje realizacije robe i usluga po svakoj poreznoj tarifi, posebno za izvoz i ostala porezna oslobođenja. Može se namjestiti da se gotovinski i računi plaćeni karticama automatski zatvaraju kako bi se izbjeglo dodatno knjiženje zatvaranja i opterećivala salda konti evidencija. Vezano uz salda-konti, moguće je navesti konta koja nikada mneće ulaziti u u pregled salda konti. Sve što se proknjiži na takav konto izuzima se iz pregleda otvorenih stavaka i prijenosa u iduću godinu. Pošto ovo može biti opasno, kod prijelaza u novu godinu program će izbaciti upozorenje za svaki takav konto koji ima saldo.

 

Zatvaranje računa može se izvršiti na samom knjiženju računa tako da se u istom redu upiše jednak iznos računa. Za izlazne račun, to je knjiženje s oznakom 'Ifa' a za ulazne s oznakom 'Ufa' ili 'SUf', tj. strani ulazni računi. Zatvaranja se očekuju na knjiženjima tipa 'Tem', 'Izv' i 'Bla', tj. temeljnica, izvod i blagajna.

 

Povratak na index tehničkih napomena

 

Delovski     |     TN 013   |   Osnovne upute   |   TN 015 Povratak na uvodnu