Tehnička Napomena 016 - TIPKA 'ALT' KOD IZBORA NAREDBI Povratak na uvodnu

Sadržaj: dodatne upute uz program Delovski Bouquet

Verzija: 24.02.2024.

Tipka 'alt' na tipkovnici mijenja odnosno modificira funkcionalnost određenih naredbi. Treba napomenuti da se na nekim tipkovnicama ta naredba ponekad zove 'option' a često se uz njen naziv nalazi i simbol skretnice tj. to je tipka koja mijenja.

Osnovni primjer upotrebe tipke 'alt' je njena funkcija kod naredbe 'Ispiši' unutar izbornika 'Datoteka'. Kada se izabere ova naredba poziva se ispis dokumenta i to na pisač / printer.

Ali ako se pri tome drži tipka 'alt' ispis će biti preusmjeren na ekran.

Vezano uz naredbu 'Ispiši' unutar izbornika 'Datoteka' treba napomenuti da ako se umjesto tipke 'alt' drži tipka 'ctrl' ispis će biti usmjeren u tekstualnu datoteku. Ovisno o postavkama u osobnostima sustava - 'Urednik' -> 'Osobnosti' -> 'Ispis na pisač', izvezena datoteka će biti CSV ili Tab delimited.

Ukoliko se drži tipka 'shift' - ona tipka za velika slova ili znakove iznad brojeva na tipkovnici - ispis će biti preusmjeren u Excel datoteku.

Sljedeći primjer je kod naredbe 'Spremi pod...', odnosno prijevoda sa engleskog naredbe 'Save as...'. Kada se izabere ova naredba, također iz izbornika 'Datoteka', dokument prikazan na ekranu može se spremiti na desktop / radnu površinu kao samostalni dokument koji se zatim može poslati mailom i kod primatelja uvesti u njegov sustav baze podataka Bouquet.

U normalnim okolnostima tako bi se mogao poslati jedan račun ili kalkulacija u neko knjigovodstvo koje također koristi program Bouquet.

Ali ako se pri izboru naredbe drži tipka 'alt' biti će izvezeni svi dokumenti a ne samo jedan. Tako se u računima izborom naredbe 'Spremi pod...' izvozi prikazani račun ali ako se drži tipka 'alt' onda će u datoteku biti spremljeni svi računi.

Ako se isto napravi u adresaru, biti će izvezena jedna oadresa osnosto sve adrese ako se drži tipka 'alt'. Jednako tako i unutra predračuna, kalkulacija, otpremnica, proizvodnje, primki td.

Tu sad ima jedna iznimka. Unutar prozora 'Knjige & Liste' naredba 'Spremi pod...' ima malo drukčiju funkciju. Zapravo poprilično drukčiju. Kada se ovdje izabere naredba 'Spremi pod...' ona ne sprema neki dokument jer ovo nije prozor sa dokumentima već prozor za izbor reporta odnosno ispisa. Zato će ovdje ova naredba spremati na disk izvoz u csv ili u tab delimited datoteku.

Ukoliko se drži tipka 'alt' onda ništa neće biti spremano na disk već će se cijeli izvještaj premjestiti u clipboard odnosno međuspremnik za Kopiraj / Zalijepi tj. Copy / Paste.

Kad se u prozoru 'Knjige & Liste' namjesti određeni ispis i izabere 'Spremi pod...' uz držanje tipke 'alt' sve će završiti u međuspremniku pa se zatim može otvoriti aplikacija Excel i tamo pritisnuti naredbu 'Paste' i cijela tabela izvezena iz programa Bouquet će završiti u Excel tablici.

Kod kreiranja nove godine će korisnik izborom naredbe 'Nova godina' u izborniku 'Procesi' biti zatražen za potrvdu procesa stvaranja sustava baze podataka zo novu godinu ali ako se pri tome drži tipka 'alt' proces započinje bez pitanja.

Kada se bira naredba 'Postavi stranicu...' u izborniku 'Datoteka' i drži tipka 'alt' cijeli sustav ispisa na pisač biti će resetiran i sve postavke vraćene na početnu vrijednost. Ovo je korisno kada se nešto dogodi s ispisom i ne da se popraviti ručnim mijenjanjem postavki u dijalozima ispisa.

Kada se bira naredba 'Izborna ploha' u izborniku 'Prozor' i drži tipka 'alt' biti će prikazan prozorčić sa greškama koje su prijavljene tijekom rada u programu. Ovo je korisno kada se pojavi neka poruka na ekranu a mi automatski pritisnemo gumb 'U redu' bez čitanja poruke. Naravno, zatim se pitamo što je ono malo prije kompjuter rekao?

Ovdje se mogu vidjeti sve greške i listati s tipkovnicom pritiskom na tipke lijeve ili desne strelice.

 

Postoji i jedna možda opasna naredba a možda i korisna, ovisno o načinu kako se koristi.

Kada se u izborniku 'Prozor' -> 'Osnovni podaci' izabere jedna od valuta, npr. 'Tečaj USD' otvoriti će se prozorčić za ručni upis ili za preuzimanje tečaja dolara s interneta.

Ali ako se drži tipka 'alt' cijeli prikazani dokument biti će pretvoren iz tekuće valute u dolare. Svi iznosi biti će preračunati iz recimo eura ili ranije, prije 2022. godine iz kuna u dolare.

Upis dokumenta mora biti aktivan - crveni okvir oko prozora mora biti vidljiv - tako će svi novčani iznosi biti pretvoreni iz jedne valute u drugu.

 

Naravno da postoje i neke stvari koje su na ovaj način skrivene od prosječnog korisnika ali oni koji su malo znatiželjniji mogu si na ovaj način olakšati rad na računalu.

Unutar naredbe 'Urednik' -> 'Osobnosti' -> 'Korisnikove osobnosti' otvara se prozor sa nekoliko gumbi sa pomalo kriptičkim nazivima, 'App...', 'Pref...', 'Fisk...' i 'Mkb...'.

Pristiskom na neki od njih otvara se folder u kojem se nalazi aplikacija, datoteka osobnosti, datoteke vezane uz fiskalizaciju ili sam sustav datoteka ako je u pitanju desktop sustav baze podataka na lokalnom disku a ne SQL baza na serveru.

Ti su folderi teže dostupni na nekim računalima a neki su i skriveni i nije lako pronaći ih na disku pa umjesto da korisnik neko vrijeme petlja po računalu i traži ove foldere, ovdje se pritiskom na jedan od gumbi izabrani folder otvara i njegov sadržaj će biti prikazan na ekranu. Ipak, možda je i bolje ne otvarati te foldere ukoliko korisnik nije siguran što zaista želi naparviti.

Ukoliko se pokaže potreba čestog pristupa tim folderima ovdje se može kod pritiska na jedan od spomenutih gumbi držati tipka 'alt' i tada se sadržaj foldera neće proikazati na ekranu već će na desktopu / radnoj površini biti stvoren alias / shortcut izabranog foldera.

Posebna upotreba tipke 'alt' koristi se i na tabelama prometa i tabelama računa, knjiženja, prometa itd. Kada se dva put klikne na neku riječ, tj. kada se napravi dvoklik, biti će prikazani samo oni redovi tabele koji sadrže tu riječ.

Npr. ako se u nekoj tabeli prometa napravi dvoklik na recimo datum '21.12.24' biti će prikazani samo oni redovi koji sadrže taj datum. Tako se recimo na tabeli računa može dvaput kliknuti na naziv jednog od kupaca pa će u tabeli ostati prikazani samo redovi za tog kupca a svi ostali redovi će biti skriveni.

Ponovni dvoklik unutar tabele prikazati će sve redove.

Ali ako se prilikom dvoklika na tog kupca drži tipka 'alt' onda će ostati prikazani samo redovi koji se ne odnose na tog kupca.

Jednako tako, u nekoj tabeli kljiženja se može dvokliknuti na riječ 'Izv' i tada će ostati samo redovi koji se odnose na izvode tj. u koloni 'Tip' imaju upisano 'Izv'. Ali ako se drži tipka 'alt' onda će ostati prikazana sva ostala knjiženja a redovi sa tipom 'Izv' će biti skriveni.

 

 

 

Povratak na index tehničkih napomena

 

Delovski     |     TN 015   |   Osnovne upute Povratak na uvodnu