Tehnička Napomena 003 - POREZNA OBVEZA Povratak na uvodnu

Sadržaj: dodatne upute uz program Delovski Bouquet

Verzija: 16.04.2006. / Nadopuna 13.06.2017.

Obračun porezne obveze u programu Delovski Bouquet zasniva se na podacima
upisanim u račune i maloprodajne utrške - POS evidenciju.

Pregled poreza na dodanu vrijednost formira se ovisno o tome da li je korisnik u Osobnostima označen kao pravna osoba koja izdaje R-1 ili R-2 račune. U prvom slučaju porez se obračunava bez obzira na naplatu (kod izlaznih računa), a kod ulaznih se promatra da li na računu stoji oznaka R-1 ili R-2. Ukoliko je u postavkama korisnika upisana oznaka R-2, porez se formira isključivo prema naplati.

Djelomične uplate računa su podržane i to tako da one u poreznu obvezu ulaze sa
samo onim svojim doprinosom koliki je njihov omjer u odnosu na ukupan iznos računa.

Svaka uplata ima svoj datum i prema tom datumu se određuje da li će i ona ući u poreznu obvezu ciljanog razdoblja.
Ulazni računi kao osnovicu za pretporez imaju iznos koji nastaje na osnovu rubrike pretporez u evidenciji ulaznih računa. Prolazne stavke ne utječu na obračun poreza.
Problem se zna pojaviti kada se ispiše pregled poreza na dodanu vrijednost, na osnovu njega ispuni nalog i uredno uplati, a zatim se naknadno otkrije kako postoji još jedna uplata u tom istom razdoblju. Uzroci za ovakav upis uplate prelaze obuhvat ove tehničke napomene, no jedan od njih je i mogućnost prvotnog pogrešnog upisa datuma uplate, ispis obračuna, a zatim uočavanje greške, te njeno ispravljanje i shodno tome smještanje uplate u razdoblje za koje je već izvršena uplata porezne obveze.
U skoroj budućnosti će aplikacije vjerojatno biti opskrbljena sa nekoliko stupnjeva zaštite od ovakvih pogrešaka, npr. upozorenjem kod izmjene datuma ili iznosa uplate kada je za očekivati da se izmjena odnosi na razdoblje već obračunate i izvršene porezne obveze.
No, dok to ne bude uključeno u aplikaciju, potrebno je znati da svaka izmjena na uplatama ili dodavanje ispuštene uplate nema utjecaja na najnoviji ispis porezne obveze (tj. na poreznu obvezu posljednjeg razdoblja) i kako je potrebno tu razliku uočiti i ispisati obvezu za razdoblje na koje se ta izmjena odnosi te je usporediti sa uplaćenom svotom i eventualno nadoknaditi kod najnovije uplate.

Nadopuna 13.06.2017.

Podatak za točku II.14. Naknadno oslobođenje izvoza u okviru osobnog putničkog prometa unosi se u posebnoj knjizi unutar ulaznih računa. Ovdje se bira knjiga označena sa '# Povrati strancima', unose se podaci kao i za ostale račune, mora se označiti koliko posto se priznaje kao pretporez i upisani porez će biti vidljiv na PDV obrascu na ispravnom mjestu.
Datum po kojom izlazni račun ima poreznu obvezu je donji datum na ekranu izlaznih računa, rubrika sa oznakom 'Dvo:' i opisom 'Datum isporuke:'. Iako najčešće datum računa i datum isporuke jesu isti dan, postoje razlozi kada se datum isporuke odnosi na prethodno porezno razdoblje i tada će račun biti uvršten na obrazac prema datumu isoruke bez obzira što je datum računa iz sljedećeg mjeseca. Ovakav način obračuna se može izmjeniti u Osobnostima, unutar opcije Osobnosti -> Obračun -> Porez i računi će ući u obrčun prema datumu izdavanja.

Povratak na index tehničkih napomena

 

Delovski     |     TN 002   |   Osnovne upute   |   TN 004 Povratak na uvodnu