Tehnička Napomena 004 - RAZMJENA PODATAKA Povratak na uvodnu

Sadržaj: dodatne upute uz program Delovski Bouquet

Verzija: 22.04.2006. / 14.02.2007. / 29.11.2008.

U jedan sustav podataka programa MK Bouquet moguće je prenijeti određene podatke iz nekog drugog sustava. Podaci koje ima smisla uvoziti ovise o vezi između dva sustava.
Jedan je slučaj kada između dva sustava razmjenjujemo podatke koji predstavljaju evidenciju nabave robe.
Drugi je slučaj kada se prenose podaci o prodaji. Podaci koje je moguće prenositi u neki sustav iz drugog sustava svode se na kalkulacije kao dokumente ulaza i račune i utrške kao dokumente izlaza robe. Razmjena podataka vrši se putem međuspisa u kojeg se spremaju određeni podaci, a koji se zatim može presnimiti na disketu i prenijeti na neki udaljeni kompjuter.

Otvoren na uobičajeni način mora biti sustav iz kojeg se izvoze ili u koji se uvoze podaci. Komanda kojom se poziva razmjena podataka nalazi se u izborniku Procesi. Nemojte je zamijeniti sa komandom za uvoz podataka, koja se koristi za uvoz podataka kada je moguća direktna veza između dva sustava, bez posredničkih datoteka.
U novostvoreni spis razmjene, pored glavnih dokumenata (računa, utržaka i kalkulacija spremaju se i potpuni zapisi pratećih dokumenata. Na kalkulaciju se vežu pripadni ulazni računi, adresa navedena u kalkulaciji, te evidencijske robne kartice. Isto tako, na račune se vežu kartice robe i adresa kupca, a na utrške (POS evidenciju) samo kartice robe.
To znači da se roba i adrese korištene u dokumentima koje prenosimo, ne moraju već biti prisutni u sustavu u koji ćemo uvesti dokumente razmjene. U prvoj izvedbi (gore navedeni datum) nije bio osiguran i prijenos tarifa poreza i tečajeva. Na to obratite sami pažnju i unesite ih po potrebi ručno.

 

PRINCIP RADA KOD IZVOZA:
Nakon izbora komande 'Razmjena podataka...', pojavljuje se prozor razmjene. U njemu je potrebno:

- odabrati Izvoz kao tip razmjene;
- odabrati koju vrstu dokumenata razmjenjujemo - kalkulacije ili račune;
- definirati razdoblje koje želimo obuhvatiti razmjenom;
Nakon pritiska na gumb 'U redu', potrebno je upisati naziv međuspisa (ili potvrditi od kompjutera predloženi naziv), odabrati neku mapu ili desktop kao mjesto spremanja međuspisa razmjene, te pritisnuti gumb 'Spremi'.

 

PRINCIP RADA KOD UVOZA:
Nakon izbora komande 'Razmjena podataka...', pojavljuje se prozor razmjene. Sada je potrebno:

- odabrati Uvoz kao tip razmjene;
- odabrati koju vrstu dokumenata razmjenjujemo - kalkulacije, račune, utrške / pos evidenciju;
- definirati razdoblje koje želimo obuhvatiti razmjenom;

Kod uvoza često je poželjnije kao razdoblje obuhvata izabrati 'Cijeli sadržaj', umjesto točno određenih datuma, pošto je za predpostaviti da međuspis iz kojeg uvozimo podatke sadrži samo jedan dio godišnjeg poslovanja, a ne cijelo.

Drugi razlog za to je činjenica da će prilikom uvoza biti provjereno koji dokumenti već postoje, a takvi će biti preskočeni. Nakon pritiska na gumb 'U redu', potrebno je u odabrati međuspis razmjene iz kojeg će se uvoziti podaci, te pritisnuti gumb 'Otvori'.

Razmjena se u svakom trenutku može prekinuti. Međutim, nakon eventualnog
prekida, već uvezeni ili izvezeni podaci ostaju prisutni u sustavu (kod uvoza)
ili u spisu prijenosa (kod izvoza).

Revizija: 14.02.2007.

Kod razmjene podataka napravljene su preinake kojima je sada moguće na bolji načinpratiti sadržaj uvezenih podataka. Dodano je nekoliko check boxeva (izbornih kvadratića)tako da je sada moguće uključiti ispis liste uvezenih zapisa. Dodatno je mogućeizabrati da li da se na popis uvrste samo postojeći dokumenti koji su kod razmjenemorali biti izmijenjeni ili baš svi uvezeni dokumenti paljenjem kvadratića 'prikažisve razlike'.

Razmjena Mac Razmjena Mac

Dodana je i opcija kojom se zaparvo ništa ne uvozi u otvoreni sustav, već se samouspoređuju zapisi između dva sustava datoteka paljenjem kvadratića 'Samo usporedba'i na taj način se prije svakog uvoza može vidjeti što će sve biti izmjenjeno prilikomrazmjene podatak.

Revizija: 29.11.2008.

Razmjena Mac OS X Razmjena Mac OS X

Verzija za Mac OS X sada pruža identične mogućnosti kao i verzije za Mac OS 9 te Windowsverzija programa Bouquet.

Povratak na index tehničkih napomena

 

Delovski   |  TN 003   |  Osnovne upute   |  TN 005 Povratak na uvodnu