Osnovne upute za prvi Start u programu Bouquet - 3. Dio Povratak na uvodnu

Pregled svih dokumenata

Nakon upisa računa i kalkulacije poznate su sve osnovne stvari. Sada je vrijeme za malo širi pregled svih dokumenata u programu. Treći dio ovih uputa otkriva upravo to. Po potrebi se vratite na prvu ili drugu stranicu uputa kako biste obnovili stvari koje ste zaboravili.

Pojedini dokumenti grupirani su unutar izbornika 'Prozor' i to unutar sljedećih podizbornika: 'Osnovni podaci', 'Skladišno', 'Robno', 'Materijalno' i 'Ostalo'. Dokumenti 'Uplate' i 'Knjiženja' ne pripadaju niti jednom podizborniku, kao niti 'Knjige & Liste', mjesto gdje se biraju brojni pregledi i izvještaji koji se formiraju automatski po unošenju pojedinih dokumenata.

Dokumenti se listaju pomoću strelica na tipkovnici, lijevo za prethodni dokument, desno za idući. Kad postoji tabela, kroz nju se najbrže kretati se tipkama PageUp i PageDn koje mogu biti obilježene na nekoliko načina na tipkovnici, najvjerojatnije su to strelice prema gore i dolje sa dvije vodoravne crte. Nakon spremanja dokumenta koji sadrži tabelu sa stavkama, npr. izlaznog računa, kalkulacije ili temeljnice, po potrebi se možtee spustiti na bivši tekući red pritiskom na tipku 'space' ili razmaknicu.

Skladišno poslovanje

Skladišno stanje rezulatat je unosa u primke i otpremnice te dodatno, ukoliko postoji više skladišta, međuskladišnice. Stanje na početku poslovne godine unosi se u zaseban dokument 'Početno stanje' unutar podizbornika 'Osnovni podaci'.

Robno poslovanje

Robno stanje rezulatat je unosa robne kalkulacije, izlaznog računa te dodatno, robne temeljnice i ukoliko postoji više skladišta, međuskladišnice. Stanje na početku poslovne godine unosi se kao i za skladišno stanje u dokument 'Početno stanje' unutar podizbornika 'Osnovni podaci'.

Unutar istog podizbornika nalaze se i dokument predračuna kao i dokument računa predujmova. Na kraju tu je i obrazac za upis inventurnog stanja robe.

Za razliku od skladišnog stanja, robno stanje se vodi i količinski i vrijednosno.

Materijalno poslovanje

Materijalno stanje rezulatat je unosa materijalnih primki i izdatnica, materijalne temeljnice i kada postoji više skladišta, međuskladišnice. Stanje na početku poslovne godine unosi se kao i za skladišno stanje u dokument 'Početno stanje', jedino je u zaglavlju potrebno označiti ga da se odnosi na materijalno skladište.

Unutar programa postoji i proizvodnja i smještena je unutar materijalnog podizbornika iako rezulatat proizvodnje mijenja robno stanje. Proizvodnja troši repro-materijal i zatim gotove proizvode stavlja na robno stanje kako bi se mogli prodavati putem izlaznih računa. Poluproizvodi pak razdužuju materijalno stanje za svoje komponente, ali istovremeno zaduže materijalno stanje za sam poluproizvod.

Ostalo

Obračun kamata, ispis virmana, narudžbe i konto kalkulator kao poseban modul koji je teško opisati, ali lako koristiti. Kroz formiranje tabela upisom formula i opisa u konto kalkulator, korisnik sam formira svoje izvještaje prema svojim potrebama.

Knjige & Liste

'Knjige & Liste' su mjesto gdje se nalaze svi izvještaji i pregledi. Grupirani su u desnom dijelu prozora, a lijevo se nalaze rubrike kojima se pojedini izvještaji mogu filtrirati, tj. ograničiti.

Kad se lista na ekran, prikazuje se strana po strana. Za novu stranu treba pritisnuti gumb 'Nastavi' do zadnje stranice. Povratak na prethodne strane tipkama 'PgUp' i 'PgDn' a za listanje do kraja treba pridržati tipku 'Alt' i pritisnuti gumb 'Do kraja'.

Cjelovite upute nalaze se unutar programa kao zadnja stvar izbornika 'Prozor' pod nazivom 'Jagoda' i tamo je svaki dokument opisan mnogo detaljnije nego ovdje.

Tehničke napomene

* TN 001 - Redoslijed dokumenata

* TN 002 - Uvoz podataka

* TN 003 - Porezna obveza i Obrazac PDV

* TN 004 - Razmjena podataka

* TN 005 - K&L Spremnik

* TN 006 - Razmjena Windows >> Mac

* TN 007 - Razmjena Mac >> Windows

* TN 008 - Transport izvan RH

* TN 009 - Usporedba Obrasca KP s Robnim Stanjem

* TN 010 - Hiperlinkovi

* TN 011 - Nova Godina

* TN 012 - Otvorene stavke

* TN 013 - Konto kalkulator

* TN 014 - Knjiženja Računa

 

Demo Macintosh Demo Windows Delovski   |  Uvodni opis     |    Kompatibilnost i instalacija   |  Rose of the Week Povratak na uvodnu